intersig logo

Poslovna sigurnost

Poslovna sigurnost predstavlja standardni način zaštite poslovanja. Temeljni preduvjet za uspješno poslovanje gospodarskih subjekata je sigurnost poslovanja. Dobro osmišljeni sustavi sigurnosti i preventivne mjere zaštite smanjuju moguće štete i gubitke te doprinose poboljšanju poslovanja, stvaranju konkurentskih prednosti i ugledu tvrtke na tržištu.

Nudimo usluge savjetovanja u području sigurnosti i zaštite, od izrade procjene ugroženosti poslovanja, detektiranja postojećih ugroženosti i opasnosti i analize rizika do projektiranja, izvedbe i nadzora cjelovitog sustava sigurnosti. Pružamo usluge savjetovanja kod izrade planova zaštite, izrade sigurnosnih dokumenata i procedura te uspostave i implementacije mjera zaštite u poslovanju.

U području poslovne sigurnosti nudimo sljedeće usluge:

  • Izrada sigurnosnih politika, smjernica i procedura
  • Izrada internih normativnih akata iz područja sigurnosti i zaštite
  • Sigurnosni pregledi i revizija postojećih sustava zaštite
  • Izrada procjena ugroženosti
  • Izrada planova zaštite kritične infrastrukture
  • Izrada elaborata sigurnosti
  • Izrada procedura kriznog planiranja i postupanja

Info

INTER SIG d.o.o. - Zagreb, Unčanska 4

tel +385 1 2300133 - gsm +385 98 1994800

e-mail: info@intersig.hr

uvjeti korištenja - impressumzaštita privatnosti