intersig logo

Poslovna istraživanja

Za svaki poslovni uspjeh i stjecanje konkurentske prednosti potrebno je stalno praćenje svih područja koja utječu ili mogu utjecati na poslovanje. Poslovna istraživanja primjenjuju se u svrhu prikupljanja podataka o pojavama, događajima, trendovima, ugrožavanjima, fizičkim i pravnim osobama i drugim pojavama koje se mogu dovesti u vezu sa sigurnošću poslovanja.

Najčešći slučajevi primjene poslovnih istraživanja su prikupljanje podataka o aktualnim političkim, ekonomskim, sociokulturnim, tehnološkim pojavama i kretanjima, stanju sigurnosti, mogućim poslovnim rizicima, novim tržištima, aktivnostima konkurentskih tvrtki, poslovnim partnerima, raspoloženju javnosti te drugim, za uspješno poslovanje, značajnim područjima.

Nudimo usluge ciljanih istraživanja o vašem poslovanju, poslovanju konkurentskih tvrtki, budućim tržištima, lojalnosti zaposlenika i poslovnih partnera, pridržavanju organizacijskih i sigurnosnih procedura, sigurnosti poslovnih podataka, zlonamjernim napadima te drugim sigurnosno indikativnim pojavama.

Primjenom suvremenih metoda i analitičkih alata, kao što je analitički softver I2, prikupljamo, obrađujemo i kategoriziramo podatke, koje pretvaramo u gotove poslovno-obavještajne analize i informacije koje će vam koristiti u predviđanju budućih događaja, procesa i kretanja te pomoći u procesu donošenja poslovnih odluka.

  • Provjere za potrebe odvjetničkih ureda, osiguravajućih društva i financijskih institucija
  • Ispitivanje financijskog stanja i platežnih mogućnosti poslovnih subjekta
  • Analitička obrada podataka
  • Zaštita intelektualnog vlasništva i autorskih prava

Info

INTER SIG d.o.o. - Zagreb, Unčanska 4

tel +385 1 2300133 - gsm +385 98 1994800

e-mail: info@intersig.hr

uvjeti korištenja - impressumzaštita privatnosti